Zistite, ako môžete znížiť svoju splátku

1. príklad

Mám hypotéku 50 000€

Mesačná splátka: 208,11€

Celkovo preplatím: 24 921€ za 30 rokov

pri 2,9% RPMN (ročná prercentuálna miera nákladov)

Aktuálny zostatok úveru po 1 roku splácania: 48 940€

Moja nová splátka: 166,59€

Celkovo preplatím: 7 973€ za 29 rokov - pokračovanie

pri 1,21% RPMN (ročná prercentuálna miera nákladov)

Celková úspora na úvere: 16 948€


Garantovaná úspora na úvere za 3 roky: 1 495€


Alebo si zachovám pôvonú splátku a skrátim

dobu splácania úveru o - 6 rokov na 23 rokov.

Chcem si dať prepočítať moju hypotéku a zistiť koľko možem ušetriť

2. príklad

Mám hypotéku 80 000€

Mesačná splátka: 332,98€

Celkovo preplatím: 39 874€ za 30 rokov

pri 2,9% RPMN (ročná prercentuálna miera nákladov)

Aktuálny zostatok úveru po 1 roku splácania: 78 301€

Moja nová splátka: 266,53€

Celkovo preplatím: 14 452€ za 29 rokov - pokračovanie

pri 1,21% RPMN (ročná prercentuálna miera nákladov)

Celková úspora na úvere: 25 422€


Garantovaná úspora na úvere za 3 roky: 2 393€


Alebo si zachovám pôvonú splátku a skrátim

dobu splácania úveru o - 6 rokov na 23 rokov.

3. príklad

Mám hypotéku 120 000€

Mesačná splátka: 499,48€

Celkovo preplatím: 59 811€ za 30 rokov

pri 2,9% RPMN (ročná prercentuálna miera nákladov)

Aktuálny zostatok úveru po 1 roku splácania: 117 452€

Moja nová splátka: 399,80€

Celkovo preplatím: 21 678€ za 29 rokov - pokračovanie

pri 1,21% RPMN (ročná prercentuálna miera nákladov)

Celková úspora na úvere: 38 133€


Garantovaná úspora na úvere za 3 roky: 3 589€


Alebo si zachovám pôvonú splátku a skrátim

dobu splácania úveru o - 6 rokov na 23 rokov.